Pierwszy Almanach
Twórców Grupy Literackiej „Słowo”

 

Wstęp


Nie wiadomo, kiedy zaczęto tworzyć i układać zachwycające do dzisiaj starożytne mozaiki. Badania naukowców wskazują na IV tysiąclecie p.n.e. Podczas budowy sumeryjskiej świątyni w mieście Uruk zastosowano pierwszy raz tzw. „mozaikę ćwiekową”. Wówczas powstał w świątyni barwny Dziedziniec Mozaikowy. Z tysięcy białych, czarnych i czerwonych kamyków, osadzonych w gipsowej zaprawie, ułożonych stożkowato, powstał wystrój świątyni, który miał nie tylko zachwycać wiernych, ale wprowadzać ich w stan skupienia i pokory wobec bóstw, którym przyszli złożyć hołd, prosić o łaski, dziękować za te już otrzymane.
więcej ...>


Las rzeczy


Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera od początku swego istnienia miało w swym programie — między innymi — wspieranie ludzi posiadających artystyczne talenty, chęć i pasję działania i tworzenia. Z inicjatywy założycieli Towarzystwa powstały — ponad 40 lat temu — zalążki Muzeum Regionalnego, wznowiło działalność Towarzystwo Śpiewacze „Melodia”, powstał Klub Środowisk Twórczych dla ludzi o talentach plastycznych, później — również literackich. Grupa literacka w ubiegłym roku po dłuższej przerwie wznowiła działalność.
więcej ...>


Podziękowanie

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej oraz członkowie grupy literackiej „Słowo”dziękują Starostwu Powiatowemu w Mielcu za przekazane środki finansowe na realizację powyższego wydawnictwa.


Metryczka wydania drukowanego

Wydawca:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera
39-300 Mielec, ul. Jadernych 19
www.tmzm.mielec.pl

Przód okładki wydania drukowanego

Redakcja:

Maria Błażków, Zbigniew Michalski, Krystyna Philipp, Janusz Zborowski

Korekta:

Bogumiła Gajowiec

Na okładce:

Panorama Mielca — olej Henryk Momot, obraz ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Mielcu

Jadernówka — akwarela Krystyny Gargas-Gąsiewskiej

Zdjęcia i reprodukcja:

Zbigniew Wicherski, Maria Błażków oraz ze zbiorów prywatnych

Grafika:

Młodzieżowe Warsztaty Plastyczne SCK w Mielcu pod kierunkiem Edwarda Kociańskiego


Publikację wydano ze środków finansowych uzyskanych od Starostwa Powiatowego w Mielcu


Copyright by Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera

ISBN 978-83-925751-0-8 dla wyd. druk.

ISBN 978-83-925751-4-6 dla e-wyd.

Druk:

Zakład Poligraficzny Mielec


top